Wie hebben ons allemaal op de korrel

De snelle evolutie in Cyber Threat Intelligence maakt het nu voor organisaties, ongeacht hun grootte, mogelijk om gerichte informatie te verkrijgen via het open-, deep- en dark web. De modulaire ThreatCompass oplossing van Blueliv ,vormgegeven door een beheersbaar SaaS Portal, kan organisaties helpen om hun eigen use cases over de as van bijvoorbeeld credentials, Dark Web, Data Leakage, Phishing en andere gebieden te prioritiseren. Tijdens deze sessie wordt onder andere ook inzicht verschaft in de trends in de 'underground' en wordt het meest recente research rapport genaamd 'Dark Commerce' verder toegelicht.

2020-06-16