Beheersbare, modulaire en moderne SIEM in actie!

Het vertalen van data in intelligentie zorgt ervoor dat organisaties hun cyber security risico's nog beter het hoofd kunnen bieden. Logpoint is daadwerkelijk bron onafhankelijk en ondersteunt de meest gebruikte applicaties inclusief direct te gebruiken functies zoals dashboards, rapportages en alerts. Tijdens de sessie wordt uitgelegd hoe Logpoint in elk deel van de infrastructuur detectie en response kan bieden en hoe Logpoint geïntegreerd kan worden met de reeds aanwezige security oplossingen. Er wordt een live demo verzorgd van Logpoint SIEM en UEBA.

2020-06-16