iSOC24 behaalt ISO 14001 certificering!

Met trots kunnen wij u mededelen dat iSOC24 het ISO 14001-certificaat heeft behaald.

De ISO 14001 norm is één van de normen binnen de ISO 14000 serie en wordt wereldwijd toegepast om milieumanagementsystemen in het bedrijfsleven op te zetten en te certificeren. Bedrijven die een milieumanagementsysteem hanteren, besteden structureel aandacht aan het milieu in hun gehele bedrijfsvoering. Het managementsysteem richt zich op het beheersen en verbeteren van diverse milieuprestaties.

Met het behalen van het ISO 14001-certificaat, van toepassing op het bieden van oplossingen ten behoeve van informatiebeveiliging, heeft iSOC24 één van de doelstellingen bereikt op het gebied van verdere kwaliteitsverbetering. Daarnaast voelen wij ons maatschappelijk verantwoordelijk om op de juiste manier een waardevolle bijdrage te kunnen leveren in het kader van ons milieu.

Wat betekent dit voor klanten van iSOC24?
Het ISO 14001-certificaat toont aan dat iSOC24 waarde hecht aan het milieu en zich continu inzet om in de gehele organisatie een milieubeleid toe te passen en de uitvoering hiervan periodiek te controleren en verder te borgen. Daarnaast stimuleren wij onze afnemers en leveranciers continu om duurzame initiatieven te implementeren en prestaties die zich richten op het milieu verder te verbeteren om met elkaar een nog gezonder leef- en werkklimaat voor iedereen te kunnen realiseren.

De volgende stap die op het programma staat is het realiseren van de ISO 27001-certificering welke zich geheel richt op het onderwerp informatiebeveiliging. Onze doelstelling is om deze certificering medio 2020 te hebben behaald.

Het behaalde certificaat sluit goed aan op de algehele kwaliteitsverbetering die binnen de doelstellingen van iSOC24 voor de komende jaren op het programma staan.